Ziekenhuisbezoek 2019!


Evenals voorgaande jaren worden ook dit jaar de zieken niet vergeten!

De prins en zijn gevolg zullen hen die in het ziekenhuis verpleegd worden, een bezoek brengen en wel op: Maandag 4 Maart 2019.

Omdat wij niemand willen vergeten verzoeken wij familieleden of kennissen van de te bezoeken zieken dit door te geven voor vrijdag 1 Maart 20.00 uur aan:
Henrico van Tilburg          Dave Spoolder
Mobiel: 0654970442  of   Mobiel: 0613356154