Ziekenhuis bezoek


Ziekenhuisbezoek

Evenals voorgaande jaren worden ook dit jaar de zieken niet vergeten.
De prins en zijn gevolg zullen hen die in het ziekenhuis verpleegd worden, een bezoek brengen en wel op:
Maandag 12 Februari 2018

Omdat wij niemand willen vergeten verzoeken wij familieleden of kennissen van de te bezoeken zieken dit door te geven voor vrijdag 9 februari 20.00 uur aan:
Henrico van Tilburg: 0654970442

of Lyon Hutten: 0612186048